TABAKLAMA KİMYASALLARI
 
DOLATAN F DOLATAN MG DOLATAN MH-D DOLATAN N NOVALTAN AG NOVALTAN AL
NOVALTAN HK NOVALTAN MAP NOVALTAN MSA NOVALTAN PF NOVALTAN V NOVALTAN VS
 
 

DOLATAN MG

Krom ve diğer mineral tabaklamalar için bazifikasyon maddesi

Kimyasal Bileşimi

Metal oksit

Görünüm:                               açık-kahve toz
Aktif madde:                          yaklaşık %100
Depolama dayanımı:               kuru ve uygun şekilde depolandığında 12 ay’a kadar

Özellikler

DOLATAN MG ilave edildikten sonra pH değeri nispeten daha yavaş yükselir. DOLATAN MG kullanıldığında diğer bazifikasyon maddelerinde görüldüğü gibi istenmeyen bir pH sıçraması meydana gelmez.

Pikle ya da krom tabaklama sırasında kullanılan yağlama maddeleri reaksiyon oranını biraz daha düşürebilir.

Karakteristikleri:

- deri kesitinde kromun çok iyi dağılımı
- iyi cilt deseni
- mükemmel krom tüketimi

Uygulama

- Yarılmamış sığır derileri:                      pH 2.8 – 3.0 pikle ve %7 krom tabaklama maddesi:
(%25 krom oksit, %33 bazisite)

%0.8 DOLATAN MG

>8 saat sonra nihai pH 3.8 – 4.0
nihai sıcaklık: 40 – 42  ?C

- Yarılmış sığır derileri:                          pH 3.2 – 3.4 pikle ve %5.5 krom tabaklama maddesi
(%25 krom oksit, %33 bazisite)

%0.6 DOLATAN MG

>8 saat sonra nihai pH 3.8 – 4.0
nihai sıcaklık: 40 – 42  ?C

Not

Kullanılacak ürün oranı çok sayıda faktöre bağlıdır, örneğin:
- pikle asidinin türü ve miktarı
- krom tabaklama maddesinin türü ve miktarı
- istenen nihai pH
- nihai tabaklama sıcaklığı

DOLATAN MG genellikle krom tabaklama başladıktan 60 – 90 dk sonra çözülmeden banyoya ilave edilir. Yarılmamış sığır derileri ve ağır derilerde malzeme dozlanmadan önce dolabın dönme süresi genellikle tabaklama maddesinin düzgün bir şekilde difüzyonu sağlanana kadar uzatılmalıdır.

Genellikle ön denemeler önerilir.