TABAKLAMA KİMYASALLARI
 
DOLATAN F DOLATAN MG   DOLATAN N NOVALTAN AG NOVALTAN AL
  NOVALTAN MAP   NOVALTAN PF NOVALTAN V  
 
 

NOVALTAN MAP

Her tür derinin retenajı için polimer tabaklama maddesi

Kimyasal Bileşimi

Polikarboksilat

Görünüm:                               renksiz-sarımtırak, viskoz
Aktif madde:                          yaklaşık %30
İyonik Karakter:                      anyonik
pH (%10):                              yaklaşık 7.0
Stabilite:                                normal konsantrasyonlarda nötral tuzlara, zayıf bazlara ve asitlere karşı
stabil; alüminyum tuzlarına karşı stabil değil; anyonik boyarmaddeler,
aynı zamanda sentetik ve bitkisel tabaklama maddeleri ile uyumlu
Çözünürlük:                            su ile her oranda çözünür, şeffaf çözelti verir
Depolama dayanımı:               uygun depolandığında 12 ay’a kadar

Özellikler

NOVALTAN MAP iyi bir doldurucu etkiye sahiptir. Kürklerin tutum, yumuşaklık ve cilt sıkılığı özellikleri oldukça arttırılır.

NOVALTAN MAP ın renk açma özelliği nispeten daha azdır; ışık haslığı mükemmeldir.

NOVALTAN MAP krom tabaklamadan önce kullanıldığında, reaktif grup sayısı arttığından kromun banyodan tüketimi artar.

Uygulama

NOVALTAN MAP retenajda kullanıldığı gibi nötralizasyonda da kullanılabilir. Mineral, bitkisel ya da diğer sentetik tabaklama ya da retenaj maddeleri ile kombine kullanıldığında NOVALTAN MAP diğerlerinden önce verilmelidir.

Kullanım Miktarları

- Nötralizasyonda:                                 5 – 8 ml/lt NOVALTAN MAP

- Retenajda:                                          8 – 20 ml/lt NOVALTAN MAP

- Retenajda, diğer tabaklama
yardımcıları ile kombinasyonunda:        8 – 10 ml/lt NOVALTAN MAP

Çözeltinin hazırlanması

NOVALTAN MAP su ile her oranda seyreltilebilir.