YAĞLAR-PELGRASSOL-PELLASTOL
 
 
 

PELLASTOL 2537

Tüm yumuşak deri türleri için ışık haslığı yüksek sentetik yağlama maddesi

Kimyasal Bileşimi

Sentetik yağlar ve özel yumuşatıcıların kombinasyonu

Görünüm:                               açık-sarı, şeffaf sıvı
Aktif madde:                          yaklaşık %60
İyonik karakter:                       anyonik
pH (%10):                              yaklaşık 7.0
Stabilite:                                bitkisel ve çoğu sentetik tabaklama maddelerine, anyonik
boyarmaddelere ve su sertliğine karşı stabil; mineral tabaklama
maddelerine karşı stabil değil; asit, baz ve tuzlara karşı sınırlı stabilite
Çözünürlük:                            su içerisinde kolaylıkla çözünür, flotteye doğrudan ilavesi mümkündür
Depolama dayanımı:               uygun şekilde depolandığında 12 ay’a kadar
Depolama davranışı:               çok düşük sıcaklıklarda viskozitede artış görülür, sıcaklık 15 §C’ ye
yükseldiğinde ürün yeniden sıvı forma geçer ve karıştırıldıktan sonra
problemsiz bir şekilde kullanılabilir.

Özellikler

PELLASTOL 2537 çok amaçlı bir yağlama maddesidir. Aşağıdaki parametreler ile karakterize edilir:

- iyi yumuşaklık
- iyi cilt sıkılığı
- yuvarlak, ipeksi, vaksi tutum
- iyi ışık haslığı ve ısı etkisi ile sararmaya karşı dayanım
- beyaz deriler için elverişli
- düzgün boyamalar

Uygulama

Tüm oranlar traş ağırlığı üzerindendir.

Giysilik napa deriler için

- Sığır:                                                  %12.0 – 16.0 PELLASTOL 2537

- Koyun:                                                %8.0 – 14.0 PELLASTOL 2537

- Keçi:                                                   %14.0 – 18.0 PELLASTOL 2537

Eldivenlik deriler için:                             %12.0 – 18.0 PELLASTOL 2537

Döşemelik deriler için, sığır:                    %9.0 – 15.0 PELLASTOL 2537

Ayakkabı yüzlük deriler için:

- Sığır:                                                  %4.0 – 7.0 PELLASTOL 2537

- Küçükbaş deriler için:                          %3.0 – 5.0 PELLASTOL 2537

Yarma süetler için:                                 %6.0 – 10.0 PELLASTOL 2537