SU GEÇİRMEZ KİMYASALLAR - DOLAGEN
 
 
 

PELLASTOL XC

Her tür yüzlük deri ve yarma süetler için yağlama maddesi

Kimyasal Bileşimi

Sentetik yağlar ve emülsifiye edici maddeler karışımı

Görünüm:                               kahverengi, berraktan bulanığa sıvı
Aktif madde:                          yaklaşık %60
İyonik karakter:                       anyonik
pH (%10):                              yaklaşık 8.0
Stabilite:                                anyonik boyarmaddelere karşı stabil; bitkisel ve sentetik tabaklama
maddelerine aynı zamanda normal konsantrasyonlarda asitler ve
alkalilerle uyumlu; nötral tuzlara karşı sınırlı dayanım; krom ve
alüminyum tuzlarına karşı stabil değil
Emülsifikasyon kapasitesi:     suda çözünmeyen yağlar için kendi ağırlığının %10’una kadar
Depolama dayanımı:               uygun depolandığında 12 ay’a kadar,
Çok düşük sıcaklıklarda bulanma olabilir; sıcaklık 20°C’ye çıkarıldıktan
sonra ürün sıvı forma döner, tekrar berraklaşır ve karıştırdıktan sonra
problemsizce kullanılabilir.

Özellikleri

PELLASTOL XC ayakkabı yüzlük derilerin, çantalık derilerin ve yarma derilerin yağlanması için uygundur.

PELLASTOL XC ile yağlanmış deriler aşağıdaki özellikleri ile farklılık gösterir:
- çok iyi cilt sıkılığı
- ince, düzgün cilt
- iyi, homojen yumuşaklık
- dolgun, yuvarlak tutum
- kadifemsi yazma efekti ile iyi zımparalanabilirlik

PELLASTOL XC tek başına veya diğer anyonik yağlama maddeleri ile kombine edilerek kullanılabilir.

Uygulama

Çözeltinin hazırlanması:

PELLASTOL XC 30-50°C suda kolaylıkla seyreltilebilir. Eğer su yüksek sertlik derecesine sahipse, PELLASTOL XC’ nin emülsifiye edilmesi tavsiye edilebilir.

Miktarlar:

PELLASTOL XC miktarları traş ağırlığı üzerinden verilmiştir.

Ana yağlamada:

- Sığır yüzlük deriler:                              %6.0 – 9.0 PELLASTOL XC

- Klasik dana:                                        % 2.5 – 4.0 PELLASTOL XC
+          % 0.1 – 0.4 PELLASTOL SFL

- Çantalık deriler:                                   % 5.0 – 8.0 PELLASTOL XC
+          % 0.3 – 0.5 PELLASTOL SFL

 

PELLASTOL XC

 

- Küçükbaş yüzlük deri:                          % 4.0 – 6.0 PELLASTOL XC
+          % 0.1 – 0.5 PELLASTOL SFL

- Ayakkabılık yarma                               % 5.0 – 7.0 PELLASTOL XC