YAĞLAR-ENSUL-PRINOL
 
 
 

PRINOL FA

Otomotiv, döşemelik ve giysilik deriler için yağlama maddesi

Kimyasal Bileşimi

Sentetik yağlar ve emülsiye ediciler

Görünüm:                               açık-kahve, sıvı
Aktif madde:                          yaklaşık %65
İyonik Karakter:                      anyonik
pH (%10):                              yaklaşık 8.0
Stabilite:                                anyonik boyarmaddelere, bitkisel ve sentetik tabaklama maddelerine
karşı stabil; normal konsantrasyonlarda asit ve bazlarla aynı zamanda
krom ve alüminyum tuzları ile uyumlu
Çözünürlük:                            suda kolaylıkla çözünür, flotteye doğrudan ilavesi de mümkündür
Emülsifikasyon kapasitesi:     suda çözünmeyen yağlar için kendi ağırlığının %100’ ü kadar
Depolama dayanımı:               uygun şekilde depolandığında 12 ay’a kadar
Kullanmadan önce iyice karıştırın.

Özellikler

- çok iyi ışık haslığı
- iyi ısı stabilitesi
- iyi yumuşaklık
- yumuşak, ipeksi tutum
- çok iyi emülsiye etme kapasitesi
- gravimetrik ve reflaktometrik alanda mükemmel buğulanma davranışı
- kenarlarda koyulaşma olmaksızın çok düzgün boyama

Uygulama

Oranlar traş ağırlığı üzerindendir.

Büyükbaş wet-blue:

- Otomotiv döşemelik deri:                     %9.0 – 14.0 PRINOL FA

- Giysilik deri:                                        %10.0 – 16.0 PRINOL FA

- Döşemelik deri:                                   %12.0 – 16.0 PRINOL FA

Buffalo wet-blue:                                                         

- Döşemelik deri:                                   %16.0 – 20.0 PRINOL FA

Büyükbaş yarma wet-blue:

- Otomotiv iç mekan:                             %8.0 – 14.0 PRINOL FA

Koyun wet-blue:

- Giysilik deri:                                        %10.0 – 14.0 PRINOL FA