YÜZEY AKTİFLER
 
 
 

SINCAL DR

Boyamaların etkinliğinin arttırılması için katyonik yardımcı madde

Kimyasal Bileşimi

Alifatik amin türevi

Görünüm:                               şeffaf sıvı, renksizden sarı/portakal rengine
Aktif madde:                          yaklaşık %30
İyonik karakter:                       katyonik
pH (%10):                              yaklaşık 5.0
Stabilite:                                normal konsantrasyonlarda asitler ve alkalilere karşı stabil; katyonik ve
noniyonik ürünlerle uyumlu; anyonik ürünlerle uyumsuz
Çözünürlük:                            ılık ve soğuk su içersinde her oranda çözünür
Depolama dayanımı:               uygun şekilde depolandığında 12 ay’a kadar
Depolama süresine bağlı olarak ürünün rengi renksizden sarı-portakal
rengine değişebilir. Buna bağlı olarak ürünün kalitesi etkilenmez.
Not:                                       Üretim prosesinin bir sonucu olarak, SINCAL DR sodyum klorür içerir.
Bu sebeple ürünün taşınması ve depolanması için paslanmaz
(aşınmaya karşı stabil) materyaller kullanılması gerekir.

Özellikler

SINCAL DR boyama özelliklerini genel anlamda geliştirir. Anyonik boyarmaddelerin afinitesi önemli derecede arttırılır.

SINCAL DR 4.0 ın altındaki pH değerlerinde kullanılır.

Sahip olduğu özellikleri sayesinde SINCAL DR bitkisel tabaklanmış derilerde ve aynı zamanda kombine tabaklamış derilerde parlak ve düzgün boyamalar elde edilmesini sağlar.

SINCAL DR tercihen ilk boyamanın fiksasyonundan sonra kullanılır. Ardından yapılan top boyama daha parlak bir netice verir.

Uygulama

Çözeltinin hazırlanması:

SINCAL DR su ile herhangi bir oranda seyreltilebilir. Ürün daima 1 : 5 ya da daha büyük bir oranda su içerisinde çözündürülerek kullanılmalıdır.

Kullanım Miktarları:

Oranlar kullanılan boyarmadde miktarına bağlıdır. Aşağıda belirtilen oranlar genellikle yeterlidir:

- ciltli deri:                                             %0.3 – 1.5 SINCAL DR (traşlı ağırlık üzerinden)

- Süet:                                                  %1.0 – 4.0 SINCAL DR (kuru ağırlık üzerinden)

Not

SINCAL DR’yi kullanmadan önce, mevcut banyo ile uyumluluğu kontrol edilmelidir, örneğin büyük miktarlarda bağlanmamış tabaklayıcı maddeler ve boyarmaddeler boyama düzgünlüğü üzerine istenmeyen olumsuz etki gösterebilir.