YÜZEY AKTİFLER
 
 
 

SINCAL MS

Boyamalar için penetre ettirici ve düzgünleştirici yardımcı

Kimyasal Bileşimi

Yağ asidi amin türevi

Görünüm:                               açık kahve sıvı
Aktif madde:                          yaklaşık %35
İyonik karakter:                       anyonik
pH (%10):                              yaklaşık 7.0
Stabilite:                                normal konsantrasyonlarda asitler ve alkalilere karşı stabil; anyonik ve
noniyonik ürünlerle uyumlu
Çözünürlük:                            ılık ve soğuk su içersinde her oranda çözünür
Depolama dayanımı:               uygun şekilde depolandığında 12 ay’a kadar

Özellikler

SINCAL MS asit ve metal kompleks boyarmaddelerin absorpsiyon hızını azaltır. Bu, mükemmel bir renk düzgünlüğü ve boyarmadde penetrasyonunu önemli derecede arttırıcı etkiyi sağlar.

SINCAL MS iyi bir ıslatıcı ve disperse edici etkiye sahiptir. Düşük köpük oluşturan bir ürün olarak boyanmamış krast derilerin geri ıslatması için çok uygundur.

Uygulama

Boyamada:                                            (Oranlar traş ağırlığı üzerindendir.)

- ayakkabı yüzlük deriler için:                  %1.0 – 2.0 SINCAL MS

- döşemelik / giysilik deriler için:             %1.5 – 2.5 SINCAL MS

- süet için:                                             %2.0 – 5.0 SINCAL MS
(kuru ağırlık üzerinden)

Geri ıslatmada:

- traşlanmış deriler için:                          %0.1 – 0.5 SINCAL MS

- krast deriler için:                                  %0.5 – 2.0 SINCAL MS