YÜZEY AKTİFLER
 
 
 

SUPRALAN HP

Hidrofob derilerin üretimi için özel ıslatıcı ve emülsüfiye edici madde

Kimyasal Bileşimi

Ester, sülfite edilmiş

Görünüm:                               beyaz, pasta
Aktif madde:                          yaklaşık %40
İyonik karakter:                       anyonik
pH (%10):                              yaklaşık 6.0
Stabilite:                                normal konsantrasyonlarda tüm anyonik ve noniyonik deri yardımcı
maddeleri ve aynı zamanda asitler ve alkalilere karşı stabil; çok
değerlikli mineral tuzlara karşı stabil değildir
Çözünürlük:                            ılık su içerisinde iyi çözünür
Depolama dayanımı:               uygun şekilde depolandığında 12 ay’a kadar

Özellikler

SUPRALAN HP ıslatıcı / emülsiye edici bir maddenin tüm pozitif özelliklerini gösterir, fakat derinin su absrobsiyonunu arttırmaz.

Buna karşın, uygun oranda kullanıldığında, disperse edici etki, deri kesidinde hidrofob özelliğin arttırılması ile sonuçlanır. Bu yolla deri yüzeyinin aşırı yağlanmasından kaçınılmış olur. Yağlama maddelerinin stabiliteleri geliştirilmiş olur.

İyi bir hidrofob efekt sağlamak için bir mineral tuz fiksasyonu gereklidir.

Uygulama

- Traşlanmış materyaller:                        %0.3 – 1.0 SUPRALAN HP
(traşlı ağırlık üzerinden)

- Krast materyaller:                                %0.5 – 3.0 SUPRALAN HP     
(kuru ağırlık üzerinden)