YÜZEY AKTİFLER
 
 
 

SUPRALAN ON

Az köpüren, ıslatma, kireçleme ve yağ sökücü yardımcı madde.

Kimyasal Bileşimi

Yüksek etkili ıslatma, yıkama ve yağ sökücülerin bileşimi

Görünüm:                               sarı sıvı
Aktif madde:                          yaklaşık %40
İyonik karakter:                       anyonik
pH (%10):                              yaklaşık 8.0
Stabilite:                                olağan konsantrasyonlardaki nötr tuz, alkali ve asitlere karşı kararlıdır.
Çözünürlük:                            suda her oranda çözünebilir
Depolama dayanımı:               uygun şekilde depolandığında 12 ay’a kadar
SUPRALAN ON tümüyle doğada çözünebilir.

Özellikler

SUPRALAN ON ıslatma, kireçleme ve boyama işlemlerini hızlandırır. Kısa ıslatma sürelerinde bile yünlü deri ve deriler mükemmel açılır ve ıslanmış hale gelir.

Kireçlemede SUPRALAN ON artıkları çok iyi dağıtır. Doğal yağ ve kir çok iyi dağılır. SUPRALAN ON zor çözülen kireçleme kimyasalları içinde iyi bir çözme ve parçalama etkisine sahiptir.

SUPRALAN ON ile işlenmiş derilerin ciltleri ince yumuşak geçişli, kenarları sıkıdır.

SUPRALAN ON genellikle kimyasalların dağılımını sağlar ve böylece sonraki işlemlerin uygun ilerleyişlerini sağlamış olur.

SUPRALAN ON geri ıslatma ve yağlamada stabilizatör olarak ta kullanılır.

SUPRALAN ON pompa ile de kullanabilir ve tanklarda herhangi bir problem olmadan depolanabilir.

Uygulama

Ham deri ve yünlü derilerin cinsine ve içerdikleri doğal yağa bağlı olarak aşağıdaki miktarlarda kullanılır.

Islatma:

- Kuru derilerde ve yünlü derilerde:                %1.25 e kadar SUPRALAN ON
Islatması çok güç olan derilerde, %0.5 e kadar
acı soda ve sodyum sülfit ilavesi faydalı olabilir.

- Tuzlu derilerde ve yünlü derilerde:               %0.2 – 0.4 SUPRALAN ON

Kireçleme ve boyama:

- Boyama:                                                   5.0 – 10.0 ml/l SUPRALAN ON
(boya baz alınarak)

- Kireçleme:                Pervanede:                %0.2 – 0.5 SUPRALAN ON

                                 Dolapta:                    %0.2 – 0.5 SUPRALAN ON
(tuzlu veya kromlu ağırlık baz alınarak)      

Kireç giderme ve sama:                                %0.1 – 0.75 SUPRALAN ON
(hamderi ağırlığı baz alınarak)